Programa

16:30

Registo de participantes
FOYER THEATRO THALIA

 

Welcome coffee
FOYER THEATRO THALIA

17:00

Abertura do evento
Entidade a indicar
THEATRO THALIA

17:10

Apresentações dos Finalistas
THEATRO THALIA

18:40

Entrega dos Prémios
THEATRO THALIA

19:10

Honor Drink
THEATRO THALIA

20:00

Jantar
THEATRO THALIA

© Fortius Portugal - 2017